พื้นที่โฆษณา

Share This Post

[ New ] / PR News

กลุ่มทรู รับจัดสรรใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz จากกสทช. พร้อมขับเคลื่อน 5G ประเทศไทย

True 5G

ตามที่ กสทช. ได้ดำเนินการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ให้แก่ผู้รับใบอนุญาต เมื่อวันที่ 19 มิถุนายนที่ผ่านมา กลุ่มทรู ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 700 MHz ด้วยราคาของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ชุดละ 17,584 ล้านบาท และมีงวดการชำระค่าคลื่นความถี่แบ่งเป็น 10 งวดเท่าๆ กัน ชำระทุกปี โดยใบอนุญาตมีระยะเวลา 15 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต

True 5G 700MHz

คุณวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “สำหรับการขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ 700 MHz ในครั้งนี้ กลุ่มทรู ได้รับการจัดสรรใบอนุญาตให้ใช้ชุดที่ 1 ที่ช่วงความถี่วิทยุ 703-713 MHz คู่กับ 758-768 MHz ซึ่งจริงๆ แล้วคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ทั้ง 3 ชุด ค่อนข้างไม่มีความแตกต่างกัน แต่ที่เลือกชุดคลื่นความถี่นี้ เพราะเห็นถึงความยืดหยุ่น โดยจากการศึกษาร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลก สามารถนำไปพัฒนา ผสมผสานกับทั้งคลื่นเดิมที่มีอยู่ รวมถึงคลื่นย่านความถี่ใหม่ที่อาจมีการจัดสรรเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น

True 5G 700MHz

ทั้งนี้ คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz สำหรับกิจการโทรคมนาคมนี้ คาดว่าจะพร้อมใช้งาน คงต้องอาศัยเวลาอีกสักระยะหนึ่ง ซึ่งการเข้าร่วมประมูลและได้รับการจัดสรรใบอนุญาตในครั้งนี้ สะท้อนถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของกลุ่มทรู ในการพัฒนาเครือข่ายและเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างไม่หยุดยั้ง รวมถึงตอกย้ำจุดยืนของทรูมูฟ เอช ในฐานะผู้นำ True 5G ที่จะร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยจะนำคลื่นความถี่ที่ได้รับการจัดสรรมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม พร้อมร่วมมือกับเหล่าพันธมิตรชั้นนำในการพัฒนา Used Case ควบคู่กับการสร้างระบบนิเวศ 5G เพื่อรองรับการใช้งานของลูกค้าและภาคธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม เสริมสร้างความแข็งแกร่งเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศต่อไป

Share This Post