พื้นที่โฆษณา

Share This Post

Life Hack

แต้ม TruePoints มีค่า ที่ สามย่าน มิตรทาวน์

แต้ม TruePoints มีค่า ที่ สามย่าน มิตรทาวน์

ไปเดินเล่นกันมาหรือยังที่ สามย่านมิตรทาวน์ ห้างเปิดใหม่ใจกลางเมือง เก๋ไก๋ด้วยการเปิด 24 ชม. ใครแวะไปแล้วอย่าลืมไปรับประทานอาหารที่ศูนย์อาหาร Samyan Food Legends สามารถใช้ 399 TruePoints แลกรับบัตรศูนย์อาหารมูลค่า 100 บาท หรือใช้ 19 TruePoints แลกรับน้ำดื่มหนึ่งขวด

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>